Update inzake covid-19

We zullen alle activiteiten uit stellen tot nader bericht. Dit hebben we besloten naar aanleiding van de landelijk genomen maatregelen afgelopen donderdag en vandaag (zondag). Met name de extra maatregelen zoals die vandaag genomen zijn, waaronder het sluiten van drink- en eetvoorzieningen, hebben impact op onze activiteiten. Los van de impact op onze activiteiten lijkt het ons op dit momemt sowieso passend om pas op de plaats te maken. Gezondheid gaat voor alles.
Het betreft alle activiteiten waar we bij elkaar komen waaronder de drumband repetities, jaarvergadering (ALV), gesprekken inzake bestuursfuncties, werkgroepen en het bondsfeestoverleg.

Op dit moment weten we nog niet wanneer we deze activiteiten gaan inhalen. Zodra we hier meer kijk op hebben, zullen we hier op terugkomen. Sowieso mag je van ons verwachten dat ongeacht de ontwikkeling we voor het eind van deze maand met een update komen.