Donateurcollecte

De donateurcollecte van de Eyser schutterij vindt direct na de Pasen plaats op dinsdag 23 april tussen 18.00-20.30u. De dagen erna – woensdag 24 t/m vrijdag 26 april – wordt aangebeld bij wie eerder niet thuis was aangetroffen. Mogen we weer op uw gewaardeerde steun rekenen? Hartelijk dank alvast!

Schutterij Eys viert patroonsfeest Sint-Sebastianus

Het patroonsfeest van Sint-Sebastianus wordt door de schutterij van Eys gehouden op zaterdag 19 en zondag 20 januari. Op zaterdagavond wordt er met medewerking van het damessteuncomité iets hartversterkends gegeten. Tevens worden onder meer diverse jubilarissen intern gehuldigd. De zondag begint met de H. Mis om 9.45u die door de schutterij bijgewoond en door het klaroenkorps mede wordt opgeluisterd. Hierna trekt de schutterij naar de begraafplaats om met gebed en het spelen van de Taptoe de overleden leden te herdenken. Hierna is het in schutterslokaal, cafézaal Sport, te doen. Dit jaar telt de schutterij vijf jubilarissen. We stellen ze hieronder kort voor.

Jubilarissen

60 jaar Leo Eijkenboom

Leo is al bij zijn geboorte lid geworden van de schutterij en hij is haar altijd trouw gebleven. Van jongs af aan is hij actief als tamboer. Hij heeft in de loop van de decennia dus heel wat marsen getrommeld. Behalve dat hij zelf tamboer is, leidt hij ook de beginnende tamboers op om hen de kneepjes van het vak te leren. In 1996 was hij koning. Al vroeg was bovendien zijn interesse voor het bestuur gewekt. Hij trad daarin in 1985 toe en werd penningmeester. In 1992 nam hij het secretariaat op zich om in 1999 voorzitter te worden. Hij hanteerde de voorzittershamer tot in het jubileumjaar 2017 en heeft in die periode menige organisatie mee ter hand genomen. Bij zijn aftreden werd hij koninklijk onderscheiden en benoemd tot erevoorzitter. Al eerder was hij uitverkoren om in opvolging van zijn vader de hoogste rang van generaal te bekleden, reden waarom hij in een prachtig parade-uniform gekleed gaat.

40 jaar Hans Bindels

Toen Hans in Eys kwam vrijen werd duidelijk dat als hij de dochter van toenmalig commandant Karel Franken wilde krijgen, hij zich toch echt wel bij de schutterij moest aansluiten. Dat heeft Hans altijd met veel overtuiging gedaan. Hij maakte deel uit van de groep van geweerdragers en was lid van het exercitiepeloton, dat de militaire veldoefeningen tijdens de schuttersfeesten presenteerde. Hans is een trouw lid dat is bevorderd tot onderofficier. Hij heeft het schuttersvirus doorgegeven aan zijn beide zonen Joep en Jeroen.

25 jaar Rik Sintzen

Rik Sintzen stamt uit een echte schuttersfamilie. Zijn vader Hub heeft dit altijd gestimuleerd. Rik heeft zich bij de schutterij ontwikkeld tot een echte kartrekker. Hij maakt als tamboer op de overslagtrom deel uit van de drumband; hij bepaalt dus het ritme – de hartslag – van de vereniging. Hij maakte deel uit van het exercitiepeloton. Wat hij doet, doet hij vol overgave. Rik is een echte aanpakker die veel werk verzet als er iets georganiseerd wordt.

12½  jaar Frans en Eloy Crijnen

Vader en zoon Frans en Eloy Crijnen werden samen 12½ jaar geleden lid, destijds beiden als geweerdrager. Het bleken ware koningsschutters. Eloy was schutterskoning in 2007, 2012 en in het jubileumjaar 2017. Echtgenote Inge was koningin. Frans schoot de koningsvogel in 2008 af met eega Marjan als schutterskoningin. Zij maakt deel uit van het damescomité. Bij de introductie van een nieuwe functie werd Eloy bieleman van de schutterij. Het koperen jubileum is een noviteit waar de OLS-Federatie nu een medaille voor ter beschikking stelt.

Enthousiaste muzikanten gezocht

In 2012 is de drumband gepromoveerd van de 4de  naar de 3de divisie binnen de Zuid Limburgse Schuttersbond. De drumband wil deze opwaartse spiraal graag vasthouden.  Daarom is de drumband van Schutterij St. Sebastianus Eys op zoek naar enthousiaste muzikanten.

De drumband bestaat uit een slagwerkgroep (snare, tenor, overslag, bekkens, percussies) en blazersgroep (trompetten en marching baritons).

Met name de blazersgroep heeft behoefte aan uitbreiding om een volgende stap te kunnen maken. Trompetblazers zijn van harte welkom,  uitbreiding met jachthoorns en/of sousafoons is mogelijk. Uiteraard blijven slagwerkers ook welkom.

Interesse?

De repetitieavond is op woensdag van 19:00 uur tot 20:30 uur bij Cafe Sport, Grachtstraat 1a te Eys.

Kom dan gewoon eens kijken/luisteren op de repetitie en laat je dan eventueel verder informeren of neem contact op met info@sintsebastianuseys.nl.