Koningsvogelschieten

Op zondag 28 april wordt in Eys voor de 502e keer de ko­ningsvogel geschoten. Schutterij St.-Sebastianus Eys haalt generaal Leo Eijken­boom af en de koning Nicole Leenen. Dan trekt men naar het schiet­terrein op het erf van de familie Grooten, Gracht­straat 31 te Eys. Houdt dus voor de betreffende wandelpaden dat weekend rekening met een ’s middags afgesloten schootsveld.

Burgerkoningschieten

Ook wordt weer de burgervogel geschoten. Inschrijven vanaf 15.00u. Wie deze vogel af­schiet, wordt de nieuwe burger­ko­ning(in) van Eys. Dit is een functie met amper verplich­tingen. De scheidende burgerkoning Henk Kroese ontvangt een aanden­ken, de nieuwe wordt plechtig geïnstal­leerd. Spanning is verzekerd. Deelname van groepen, zoals van Schietvereniging Ons Genoegen, die al ettelijke jaren mee schiet, is iets eerder gepland.

Deelnemen aan het schieten

Ook u kunt van de partij zijn. En u kunt zelfs mee schieten! Deel­name aan het koningsvogelschieten is voor alle volwassen schuttersleden maar ook voor mannen uit (de parochie) Eys van 16 jaar of ouder. Nicole Leenen moet haar titel verdedigen. Let wel: op grond van landelijke wetgeving moet iedereen die schiet, zich identificeren! De schutterskoning dient een zilveren plaat te schen­ken en trekt een heel jaar als koning met de schutterij mee. Het burger­koningschieten staat open voor eenie­der boven de 16 jaar, zowel man als vrouw. Beproef uw geluk of volg uw interesse. Voor een natje en droogje is gezorgd. Van harte welkom.