Update inzake covid-19

We zullen alle activiteiten uit stellen tot nader bericht. Dit hebben we besloten naar aanleiding van de landelijk genomen maatregelen afgelopen donderdag en vandaag (zondag). Met name de extra maatregelen zoals die vandaag genomen zijn, waaronder het sluiten van drink- en eetvoorzieningen, hebben impact op onze activiteiten. Los van de impact op onze activiteiten lijkt het ons op dit momemt sowieso passend om pas op de plaats te maken. Gezondheid gaat voor alles.
Het betreft alle activiteiten waar we bij elkaar komen waaronder de drumband repetities, jaarvergadering (ALV), gesprekken inzake bestuursfuncties, werkgroepen en het bondsfeestoverleg.

Op dit moment weten we nog niet wanneer we deze activiteiten gaan inhalen. Zodra we hier meer kijk op hebben, zullen we hier op terugkomen. Sowieso mag je van ons verwachten dat ongeacht de ontwikkeling we voor het eind van deze maand met een update komen.

Omgeving Eys

32e herfstwandeling rondom Eys

Zondag 24 november 2019

De herfstwandeling rondom Eys gaat door de omgeving van het Limburgse kerkdorpje Eys. De tocht brengt je door het heuvelrijke landschap van Zuid-Limburg. Geniet van de mooie uitzichten door de bomen, die hun bladeren langzaam aan het verliezen zijn. Het is een van de officiële wandelingen en de er is tevens een IVV stempel aanwezig!

Afstanden & starttijden:

  • 20 km 08:00-12:00 uur  
  • 15 km 08:00-14:00 uur
  • 12 km 08:00-14:00 uur  
  •   8 km 08:00-14:00 uur

Start: Café Sport Eys

  • Grachtstraat 1A, 6287 AE Eys
  • Vooraf aanmelden is niet nodig

Organisatie

Bevrijdingsfestival Klimmen, taptoe en streetparade

Broederschap St.-Sebastianus organiseert, op verzoek van de gemeente Voerendaal, het bevrijdingsfestival op 14 september. Van 15.30 uur tot 16.30 uur zal het bevrijdingsfestival geopend worden middels een streetparade van de muziekkorpsen die ’s avonds deel zullen nemen aan de Taptoe en is voor iedereen vrij toegankelijk. De taptoe zelf zal ’s avonds om 18.00 uur starten en hier zullen niet alleen de jachthoornkorpsen van de drie schutterijen van de gemeente Voerendaal een show weggeven, maar ook de christelijke muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Leiden, de Vrijwillige Fanfare der Genie,  Drum- en Showfanfare Advendo Sneek en Adest Musica uit Sassenheim zullen acte de présence geven en zich van hun beste kanten laten zien. De Toegangskaarten van € 15,- voor de Taptoe zijn te verkrijgen via www.schutterij-klimmen.nl

De nieuwe koningen, v.l.n.r.: Kenny van den Bogaard (Ons Genoegen), koning Marjan Crijnen en burgerkoning Rowan Robroek.

Marjan Crijnen 502e schutterskoning

Op zondag 28 april werd in Eys de ko­nings­vogel geschoten door schutterij St.-Sebastianus Eys. Nadat met enig protocol de generaal en de aftredende koning waren afgehaald, trok de 500 jaar oude schutterij naar het erf van de familie Grooten.

Burgerkoning

Eerst nog een hartelijke dankzegging voor de bijdragen aan de donateuractie!

Bij de burgervogel wist Rowan Robroek het koningschap te behalen. De strijd werd daarmee beslist in het voordeel van een nieuwe inwoner van Eys, die op deze wijze welkom wordt geheten. Rowan komt uit Simpelveld en was daar met zijn vader onder meer actief bij Scouting Sint-Lucia, terwijl zijn partner actief is bij schutterij St.-Sebastianus Herkenbosch. Bovendien was er een vogel voor de leden van schietvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Wijk aan Zee, waarbij Kenny van den Bogaard zijn broer Ron opvolgde.

Schutterskoning

Daarna volgde de strijd om het koningschap. Negen schutters, onder wie enkele damesleden deden een gooi naar het koningschap. Het winnende schot werd wederom gelost door een vrouw, ditmaal Marjan Crijnen-Duckers, die verbonden is aan het damessteuncomité en het secretariaat van de ZLF-organisatie 2020 in Eys vervult. Zij was eerder koningin in 2008 toen haar man Frans de vogel had afgeschoten, terwijl zoon Eloy al drie maal koning was. Zij is overigens een tante van burgerkoning Rowan. Met Mathijs Palosi kreeg de schutterij een nieuwe bordjesdrager, die Christiaan Lahaije in die functie opvolgt.

Denplanten

Op 12 mei neemt de schutterij deel aan het bondsfeest in Epen. Vervolgens wordt op zaterdag 25 mei a.s. omstreeks acht uur de konings­den ge­plant, opdat ieder in Eys de koning weet te wonen. Dit gebeurt bij de Koninklijke residentie aan de Kanariestraat. De schutters trekken die middag met de den rond en doen op hun ronde ook kasteel Goedenrade aan. Daags erna trekt de schutterij mee in de grote proces­sie naar Overeys / d’r Bend.

Foto: Eleven Media | Jasper Kroese.

Koningsvogelschieten

Op zondag 28 april wordt in Eys voor de 502e keer de ko­ningsvogel geschoten. Schutterij St.-Sebastianus Eys haalt generaal Leo Eijken­boom af en de koning Nicole Leenen. Dan trekt men naar het schiet­terrein op het erf van de familie Grooten, Gracht­straat 31 te Eys. Houdt dus voor de betreffende wandelpaden dat weekend rekening met een ’s middags afgesloten schootsveld.

Burgerkoningschieten

Ook wordt weer de burgervogel geschoten. Inschrijven vanaf 15.00u. Wie deze vogel af­schiet, wordt de nieuwe burger­ko­ning(in) van Eys. Dit is een functie met amper verplich­tingen. De scheidende burgerkoning Henk Kroese ontvangt een aanden­ken, de nieuwe wordt plechtig geïnstal­leerd. Spanning is verzekerd. Deelname van groepen, zoals van Schietvereniging Ons Genoegen, die al ettelijke jaren mee schiet, is iets eerder gepland.

Deelnemen aan het schieten

Ook u kunt van de partij zijn. En u kunt zelfs mee schieten! Deel­name aan het koningsvogelschieten is voor alle volwassen schuttersleden maar ook voor mannen uit (de parochie) Eys van 16 jaar of ouder. Nicole Leenen moet haar titel verdedigen. Let wel: op grond van landelijke wetgeving moet iedereen die schiet, zich identificeren! De schutterskoning dient een zilveren plaat te schen­ken en trekt een heel jaar als koning met de schutterij mee. Het burger­koningschieten staat open voor eenie­der boven de 16 jaar, zowel man als vrouw. Beproef uw geluk of volg uw interesse. Voor een natje en droogje is gezorgd. Van harte welkom.

Donateurcollecte

De donateurcollecte van de Eyser schutterij vindt direct na de Pasen plaats op dinsdag 23 april tussen 18.00-20.30u. De dagen erna – woensdag 24 t/m vrijdag 26 april – wordt aangebeld bij wie eerder niet thuis was aangetroffen. Mogen we weer op uw gewaardeerde steun rekenen? Hartelijk dank alvast!

Schutterij Eys viert patroonsfeest Sint-Sebastianus

Het patroonsfeest van Sint-Sebastianus wordt door de schutterij van Eys gehouden op zaterdag 19 en zondag 20 januari. Op zaterdagavond wordt er met medewerking van het damessteuncomité iets hartversterkends gegeten. Tevens worden onder meer diverse jubilarissen intern gehuldigd. De zondag begint met de H. Mis om 9.45u die door de schutterij bijgewoond en door het klaroenkorps mede wordt opgeluisterd. Hierna trekt de schutterij naar de begraafplaats om met gebed en het spelen van de Taptoe de overleden leden te herdenken. Hierna is het in schutterslokaal, cafézaal Sport, te doen. Dit jaar telt de schutterij vijf jubilarissen. We stellen ze hieronder kort voor.

Jubilarissen

60 jaar Leo Eijkenboom

Leo is al bij zijn geboorte lid geworden van de schutterij en hij is haar altijd trouw gebleven. Van jongs af aan is hij actief als tamboer. Hij heeft in de loop van de decennia dus heel wat marsen getrommeld. Behalve dat hij zelf tamboer is, leidt hij ook de beginnende tamboers op om hen de kneepjes van het vak te leren. In 1996 was hij koning. Al vroeg was bovendien zijn interesse voor het bestuur gewekt. Hij trad daarin in 1985 toe en werd penningmeester. In 1992 nam hij het secretariaat op zich om in 1999 voorzitter te worden. Hij hanteerde de voorzittershamer tot in het jubileumjaar 2017 en heeft in die periode menige organisatie mee ter hand genomen. Bij zijn aftreden werd hij koninklijk onderscheiden en benoemd tot erevoorzitter. Al eerder was hij uitverkoren om in opvolging van zijn vader de hoogste rang van generaal te bekleden, reden waarom hij in een prachtig parade-uniform gekleed gaat.

40 jaar Hans Bindels

Toen Hans in Eys kwam vrijen werd duidelijk dat als hij de dochter van toenmalig commandant Karel Franken wilde krijgen, hij zich toch echt wel bij de schutterij moest aansluiten. Dat heeft Hans altijd met veel overtuiging gedaan. Hij maakte deel uit van de groep van geweerdragers en was lid van het exercitiepeloton, dat de militaire veldoefeningen tijdens de schuttersfeesten presenteerde. Hans is een trouw lid dat is bevorderd tot onderofficier. Hij heeft het schuttersvirus doorgegeven aan zijn beide zonen Joep en Jeroen.

25 jaar Rik Sintzen

Rik Sintzen stamt uit een echte schuttersfamilie. Zijn vader Hub heeft dit altijd gestimuleerd. Rik heeft zich bij de schutterij ontwikkeld tot een echte kartrekker. Hij maakt als tamboer op de overslagtrom deel uit van de drumband; hij bepaalt dus het ritme – de hartslag – van de vereniging. Hij maakte deel uit van het exercitiepeloton. Wat hij doet, doet hij vol overgave. Rik is een echte aanpakker die veel werk verzet als er iets georganiseerd wordt.

12½  jaar Frans en Eloy Crijnen

Vader en zoon Frans en Eloy Crijnen werden samen 12½ jaar geleden lid, destijds beiden als geweerdrager. Het bleken ware koningsschutters. Eloy was schutterskoning in 2007, 2012 en in het jubileumjaar 2017. Echtgenote Inge was koningin. Frans schoot de koningsvogel in 2008 af met eega Marjan als schutterskoningin. Zij maakt deel uit van het damescomité. Bij de introductie van een nieuwe functie werd Eloy bieleman van de schutterij. Het koperen jubileum is een noviteit waar de OLS-Federatie nu een medaille voor ter beschikking stelt.